מן העיתונות

להלן מספר כתבות שמתארות את הרפואה הציבורית ואת הצורך בביטוח רפואי פרטי